امیرالمومنین علی (ع): ارزش انسان به همت اوست نه به ثروتش. (غررالحکم)

جدیدترین اخبار و مطالب