امیرالمومنین علی (ع): آدمى با:‌نیّت نیکو،اخلاق خوش، به تمام آنچه در جستجوى آن است، از زندگى خوش و امنیّت محیط و وسعت روزى، دست مى یابد. (غررالحکم)

جدیدترین اخبار و مطالب