امیرالمومنین علی (ع):

رساترین چیزی که به وسیله ی آن می توانی رحمت الهی را به خود جلب کنی این است که در باطن به همه ی مردم عطوف و مهربان باشی.
غرر الحکم، ص۲۱۲و۲۷۱

جدیدترین اخبار و مطالب