لوگو انجمن علمی مطالعات نهج البلاغه ایران

تماس با ما

02135910000

آدرس دفتر ما

تهران - پونک

اعضای هیات مدیره انجمن علمی مطالعات نهج البلاغه ایران

هیات مدیره دوره سوم

آیت الله سید حسین دین پرور

آیت الله سید حسین دین پرور

رئیس انجمن

photo_2020-04-30_02-22-42

دکتر محمد هادی امین ناجی

نایب رئیس انجمن

دکتر عباس مصلایی‌پور یزدی

دکتر عباس مصلایی‌پور یزدی

خزانه دار انجمن

avatar

دکتر فاطمه سعیدی

عضو هیئت مدیره انجمن

avatar

عبدالهادی فقهی زاده

عضو هیئت مدیره انجمن

avatar

دکتر محسن قاسم پور راوندی

عضو هیئت مدیره انجمن

avatar

دکتر محمد پارچه باف دولتی

عضو هیئت مدیره انجمن

avatar

سیدحمید موسوی

عضو هیئت مدیره انجمن

محمد عترت دوست

محمد عترت دوست

عضو هیئت مدیره انجمن

avatar

محمد هادی رهنما

عضو هیئت مدیره انجمن

هیات مدیره دوره دوم

آیت الله سید حسین دین پرور

آیت الله سید حسین دین پرور

رئیس انجمن

WhatsApp Image 2020-09-03 at 4.29.06 PM

دکتر سید علی علم الهدی

نایب رئیس انجمن

avatar

دکتر محسن قاسم پور راوندی

خزانه دار انجمن

avatar

دکتر فاطمه سعیدی

دبیر انجمن

photo_2020-04-30_02-22-42

دکتر محمد هادی امین ناجی

عضو هیئت مدیره انجمن

avatar

دکتر بخشعلی قنبری

عضو هیئت مدیره انجمن

avatar

دکتر محمد پارچه باف دولتی

عضو هیئت مدیره انجمن

avatar

دکتر محمود کریمی بناد کوکی

عضو هیئت مدیره انجمن

avatar

دکتر محمود واعظی

عضو هیئت مدیره انجمن

avatar

دکتر فتحیه فتاحی زاده

عضو هیئت مدیره انجمن

هیات مدیره دوره اول

آیت الله سید حسین دین پرور

آیت الله سید حسین دین پرور

رئیس انجمن

WhatsApp Image 2020-09-03 at 4.29.06 PM

دکتر سید علی علم الهدی

نایب رئیس انجمن

avatar

دکتر محسن قاسم پور راوندی

خزانه دار انجمن

avatar

دکتر فاطمه سعیدی

دبیر انجمن

photo_2020-04-30_02-22-42

دکتر محمد هادی امین ناجی

عضو هیئت مدیره انجمن

avatar

دکتر بخشعلی قنبری

عضو هیئت مدیره انجمن

avatar

دکتر محمد پارچه باف دولتی

عضو هیئت مدیره انجمن

avatar

دکتر محمود کریمی بناد کوکی

عضو هیئت مدیره انجمن

avatar

دکتر محمود واعظی

عضو هیئت مدیره انجمن

avatar

دکتر فتحیه فتاحی زاده

عضو هیئت مدیره انجمن