رویدادها و همایش‌ها

تجارب و راهبردهای بالینی مراقبت و سلامت معنوی در ایران و ژاپن

تجارب و راهبردهای بالینی مراقبت و سلامت معنوی...

اولین نشست از سلسله وبینارهای همایش بین المللی تربیت و سلامت معنوی از منظر امام علی(ع) با عنوان:...

اخبار انجمن نهج البلاغه ایران, اخبار شعبه اصفهان, رویدادها و همایش‌ها ادامه خبر