گـزارش

گـزارش چهارمین مـجمـع عمومی انجمن مطالعات نهج البلاغه ایران

گـزارش چهارمین مـجمـع عمومی انجمن مطالعات نهج البلاغه...

❅ مجمع عمومی انجمن مطالعات نهج البلاغه ایران در روز چهارشنبه مورخ ١٧ بهمن ماه ١٣٩٧ در سالن...

اخبار انجمن نهج البلاغه ایران, فعالیت ها و خدمات انجمن, وبلاگ ادامه خبر