برگزاری ششمین همایش آموزش محیظ زیست با پشتیبانی انجمن علمی مظالعات نهج البلاغه ایران

76
۱۹ دی ۱۴۰۰

برگزاری ششمین همایش آموزش محیظ زیست با پشتیبانی انجمن علمی مظالعات نهج البلاغه ایران

به گزارش روابط عمومی، ششمین همایش آموزش محیظ زیست با پشتیبانی انجمن علمی مظالعات نهج البلاغه ایران در بهمن ماه برگزار خواهد شد.
گفتنی است در حاشیه این همایش پنل پژوهشی مربوط به دو محور آموزش محیط زیست و عهدین ، قرآن کریم و احادیث شیعه و اهل سنت و محور آموزش محیط زیست و کلام امیرالمومنین با تاکید بر نهج البلاغه توسط انجمن علمی مطالعات نهج البلاغه ایران برگزار خواهد شد.

برگزاری ششمین همایش آموزش محیظ زیست با پشتیبانی انجمن علمی مظالعات نهج البلاغه ایران