نشست های علمی

اولین نشست تخصصی مدیران گروه علوم قرآن وحدیث در حوزه علوم ومعارف نهج البلاغه

اولین نشست تخصصی مدیران گروه علوم قرآن وحدیث...

گزارش” اولین نشست تخصصی مدیران گروه علوم قرآن و حدیث در حوزه علوم و معارف نهج البلاغه” این...

نشست های علمی ادامه خبر
اولین مجمع دانش آموختگان دکتری و علوم معارف نهج البلاغه

اولین مجمع دانش آموختگان دکتری و علوم معارف...

💠 گزارش اولین مجمع دانش آموختگان دکتری علوم و معارف نهج البلاغه کشور این گردهمایی با حضور دانش...

نشست های علمی ادامه خبر