لوگو انجمن علمی مطالعات نهج البلاغه ایران

تماس با ما

02135910000

آدرس دفتر ما

تهران - پونک

[page_header]

برگزاری موفقیت آمیز اولین دوره ی کارگاه های تخصصی

انجمن علمی مطالعات نهج البلاغه ایران

اولین دوره ی کارگاه های تخصصی انجمن علمی مطالعات نهج البلاغه ایران از تاریخ 13 تیرماه لغایت 11 آبان ماه سال 1398 با موضوعات:

کارگاه فهم متن نهج البلاغه – فهم مفردات و ترکیبات نهج البلاغه – استاد عبدالهادی مسعودی

کارگاه کتاب شناسی نهج البلاغه – آموزش نظری همراه با تمرین عملی و کارگاهی – دکتر احمد غلامعلی

کارگاه نقد و بررسی ترجمه های نهج البلاغه – دکتر محمد هانی ملازاده

کارگاه روش شناسی پژوهش – نگارش پروپوزال – دکتر فاطمه سعیدی

کارگاه روش شناسی پژوهش – نگارش پایان نامه – تحقیقات و سمینارهای دانشجویی – دکتر فاطمه سعیدی

کارگاه روش شناسی پژوهش – نگارش مقاله علمی پژوهشی – دکتر فاطمه سعیدی

کارگاه ارتباط نهج البلاغه با قرآن – استاد مجید معارف

کارگاه نسخه شناسی نهج البلاغه – استاد سید محمد مهدی جعفری

ارگاه های علمی_تخصصی انجمن علمی علوم قرآن دانشگاه مذاهب اسلامی

به حول قوه ی الهی با موفقیت برگزار گردید.

 

[row]

[col span=”4″ span__sm=”12″]

[button text=”کارگاه فهم متن نهح البلاغه” style=”shade” radius=”5″ depth=”3″ depth_hover=”5″ link=”https://nahjalbalaghah.ir/wp-content/uploads/2019/03/photo5809930981925302733-1-1.jpg”]

[ux_slider style=”shadow”]

[ux_image id=”1602″]

[ux_image id=”2373″ height=”100%”]

[ux_image id=”2372″ width=”48″ height=”100%”]

[/ux_slider]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[button text=”کارگاه کتاب شناسی نهج البلاغه” style=”shade” radius=”5″ depth=”3″ depth_hover=”5″ link=”https://nahjalbalaghah.ir/wp-content/uploads/2019/03/000-1-1.jpg”]

[ux_slider]

[ux_image id=”1608″]

[ux_image id=”2384″]

[ux_image id=”2382″]

[/ux_slider]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[button text=”کارگاه نقد و بررسی ترجمه های نهج البلاغه” style=”shade” radius=”5″ depth=”3″ depth_hover=”5″ link=”https://nahjalbalaghah.ir/wp-content/uploads/2019/05/photo_2019-05-31_18-47-57.jpg”]

[ux_slider]

[ux_image id=”1508″]

[ux_image id=”2963″]

[/ux_slider]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[button text=”کارگاه روش شناسی پژوهش در نهج البلاغه” style=”shade” radius=”5″ depth=”3″ depth_hover=”5″ link=”https://nahjalbalaghah.ir/wp-content/uploads/2019/03/09-1-1.jpg”]

[ux_slider]

[ux_image id=”1609″]

[ux_image id=”2380″]

[ux_image id=”2228″]

[/ux_slider]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[button text=”کارگاه نسخه شناسی نهج البلاغه” style=”shade” radius=”5″ depth=”3″ depth_hover=”5″ link=”https://nahjalbalaghah.ir/wp-content/uploads/2019/06/photo_2019-05-31_18-47-58.jpg”]

[ux_slider style=”shadow”]

[ux_image id=”1516″]

[ux_image id=”2385″]

[/ux_slider]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[button text=”کارگاه ارتباط نهج البلاغه با قرآن” style=”gloss” radius=”5″ depth=”3″ depth_hover=”5″ link=”https://nahjalbalaghah.ir/wp-content/uploads/2019/10/photo_2019-10-06_11-07-31-1-1.jpg”]

[ux_slider]

[ux_image id=”1641″]

[ux_image id=”2278″]

[ux_image id=”2232″]

[/ux_slider]

[/col]

[/row]
[row]

[col span=”4″ span__sm=”12″]

[button text=”نمونه تقدیرنامه اهدایی به اساتید کارگاه ها” style=”shade” radius=”5″ depth=”3″ depth_hover=”5″]

[ux_slider]

[ux_image id=”2383″]

[/ux_slider]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[button text=”نمونه گواهی اهدائی به شرکت کنندگان در کارگاه ها” style=”shade” radius=”5″ depth=”3″ depth_hover=”5″]

[ux_slider]

[ux_image id=”2257″]

[/ux_slider]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[button text=”کارگاه های علمی_تخصصی انجمن علمی علوم قرآن دانشگاه مذاهب اسلامی” radius=”10″]

[ux_image id=”3221″]

[/col]

[/row]