لوگو انجمن علمی مطالعات نهج البلاغه ایران

تماس با ما

02135910000

آدرس دفتر ما

تهران - پونک

جواب:  مهمترین ویژگی های سخنان امام(ع): فصاحت و بلاغت و نیز چند بعدی بودن کلام حضرت یعنی سخن راندن در میادین مختلف و گاه متضاد همچون: موعظه و حکمت، سلوک و عبادت،الهیات و ماوراءالطبیعه، موضوعات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی ، فرهنگی ، حماسی، دعا و مناجات،اسلام و قران، اهل بیت و… می باشد. هریک از دو امتیاز به تنهایی کافی است که به سخنان امام(ع) ارزش والایی ببخشد. لیکن توام شدن این دو ویژگی با یکدیگر یعنی چند بعدی بودن کلام و در عین حال حفظ فصاحت و بلاغت در تمامی ابعاد، سخن امام را قریب به اعجاز می کند. یعنی کلامی ما فوق کلام بشر و مادون کلام خالق. (نک: مطهری،مرتضی،1385،سیری در نهج البلاغه،چاپ سی و جهارم،تهران:انتشارات صدرا،ص24-25 ، 46)

جواب: سید رضی مردی ادیب بود و به سخنان امام(ع) ، از جنبه ادبی توجه می نمود. به عبارتی معیار گزینش سخنان امام جنبه ادبی آن بود .لذا به آوردن راویان سخن اعتنا نداشته است .(نک: باقر موسوی، محسن،1388، ره یافتی به علوم نهج البلاغه، مترجم:سردار شهابی،اهواز: دانشگاه شهید چمران)

جواب: نخستین شخصی که در درستی انتساب نهج البلاغه به امیرالمومنین علی(ع) تشکیک وارد کرد ابن خلکان(م681) بود. وی می نویسد: میان مردم درباره گردآورنده نهج البلاغه اختلاف نظر وجود دارد که آیا سید رضی آن را گردآوری کرده یا برادرش سید مرتضی. و نیز گفته اند: این کتاب از کلمات علی نیست. بلکه همان کس که آن را گردآوری کرده ، به وی نسبت داده است.(نک: دلشاد تهرانی، مصطفی،1377،چشمه خورشید، آشنایی با نهج البلاغه، تهران:خانه اندیشه جوان)

جواب: تلقی نهج البلاغه از «عبادت، تلقی عارفانه است. یعنی روابط عابدانه و عاشقانه انسان با ذات احدیت. اسلام با ظهور خویش، جهش عظیمی در اندیشه ها در جهت عمق بخشیدن و وسعت دادن به آن بوجود آورده است. از مردمی که بت، انسان و آتش می پرستیدند و یا خدای لایزال را در حد پدر تنزل می دادند، مردمی ساخت که مجردترین معانی و لطیف ترین اندیشه ها و عالی ترین تصورات و افکار را در مغز خود جای دادند.(مطهری، مرتضی،1385،سیری در نهج البلاغه،چاپ سی و جهارم،تهران:انتشارات صدرا،ص92)

جواب: 1-جمع آوری خراج(مالیات).2- نبرد با دشمن( به منظور حفظ امنیت جامعه).3-سامان دادن به امور مردم.4- عمران و آبادی(نک: نهج البلاغه، نامه53).

استاد پاسخگو: سرکار خانم مهناز آل علی