فعالیت های آموزشی

کارگاه های آموزشی

با حضور اساتید مطرح در حوزه نهج البلاغه به همراه اعطای مدرک معتبر علمی

سخنرانی ها

با حضور اساتید مطرح در حوزه نهج البلاغه به همراه اعطای مدرک معتبر علمی

سمینارهای دانشجویی

با حضور اساتید مطرح در حوزه نهج البلاغه به همراه اعطای مدرک معتبر علمی

آخرین فعالیت های آموزشی

اولین نشست تخصصی مدیران گروه علوم قرآن وحدیث در حوزه علوم ومعارف نهج البلاغه

اولین نشست تخصصی مدیران گروه علوم قرآن وحدیث در حوزه علوم ومعارف نهج البلاغه

گزارش” اولین نشست تخصصی مدیران گروه علوم قرآن و حدیث در حوزه علوم و معارف نهج...

نشست های علمی ادامه خبر
اولین مجمع دانش آموختگان دکتری و علوم معارف نهج البلاغه

اولین مجمع دانش آموختگان دکتری و علوم معارف نهج البلاغه

💠 گزارش اولین مجمع دانش آموختگان دکتری علوم و معارف نهج البلاغه کشور این گردهمایی با...

نشست های علمی ادامه خبر