لوگو انجمن علمی مطالعات نهج البلاغه ایران

تماس با ما

02135910000

آدرس دفتر ما

تهران - پونک

بسمه تعالی

نظر به آئین نامه عضویت انجمن مطالعات نهج البلاغه ایران مورخ 31/1/1398  توسط  هیئت مدیره، انجمن مطابق باشرایط تعریف شده در ذیل از علاقه مندان دعوت به عضویت می نماید.

لازم به توضیح است باتوجه به ماهیت میان رشته ای و تلفیقی رشته نهج البلاغه، هیئت مدیره انجمن مطالعات نهج البلاغه ایران عضو گیری در انجمن مزبور را برای تمامی رشته- گرایشهای علوم انسانی مجاز شمرده است.

 

شرایط عضویت درجه دوم انجمن علمی مطالعات نهج البلاغه ایران:

1. دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد(رشته های علوم انسانی)  یا فارغ التحصیل این مقطع، با پرداخت یک میلیون و پانصد هزار ریال به عضویت سه ساله درجه دوم  انجمن علمی نائل می گردند. لازم به ذکر است عضویت مزبور از خرداد 1398 می باشد.

2. دانشجویان مقطع دکتری(رشته های علوم انسانی)  یا فارغ التحصیل این مقطع، با پرداخت دو میلیون و پانصد هزار ریال به عضویت سه ساله درجه دوم انجمن علمی نائل می گردند. لازم به ذکر است عضویت مزبور از خرداد 1398 می باشد.

3. اعضای هیئت علمی(رشته های علوم انسانی)، با پرداخت سه میلیون و پانصد هزار ریال به عضویت سه ساله درجه دوم انجمن علمی نائل می گردند.لازم به ذکر است عضویت مزبور از خرداد 1398 می باشد.

 تبصره:

متقاضی عضویت در هر تاریخی که بخواهد به عضویت درجه دوم انجمن دربیاید، باید کل مبلغ سه ساله را پرداخت نماید.

مزایا و تسهیلات عضویت درجه دوم:

1.استفاده از 15% درصد تخفیف برای شرکت در کارگاه های علمی که توسط انجمن برگزار میگردد.

2. پرداخت  70 درصد مبلغ هزینه ارزیابی مقالات در نشریه علمی پژوهشی دراسات حدیثه فی نهج البلاغه

3. پرداخت 70 درصد مبلغ هزینه چاپ مقالات در نشریه علمی پژوهشی دراسات حدیثه فی نهج البلاغه

4. عضو درجه دوم جهت چاپ مقاله در همایشهای برگزار شده از سوی انجمن 75درصدهزینه چاپ مقاله پرداخت خواهد نمود.

 

لطفا پس از تکمیل فرم فوق و جهت ثبت فرآیند عضویت با شماره 09917042935 تماس حاصل فرمایید.
با تشکر

اوووپس! نمی توانیم فرم شما را بیابیم.