حضور نائب رئیس انجمن شعبه اصفهان« جناب آقای دکتر علی بنائیان در نشست تخصصی مشترک دانشگاه بلنکاریا اندونزی و دانشکده الهیات و معارف اهل البیت (ع) دانشگاه اصفهان

آخرین مقالات

تهران - دانشگاه پیام نور

info@nahjalbalaghah.ir

۰۲۱۲۳۳۲۲۷۷۵ داخلی ۲۷۷۵

۰۹۹۱۷۰۴۲۹۳۵

شنبه تا چهار شنبه 8 تا 12

حضور نائب رئیس انجمن شعبه اصفهان« جناب آقای دکتر علی بنائیان در نشست تخصصی مشترک دانشگاه بلنکاریا اندونزی و دانشکده الهیات و معارف اهل البیت (ع) دانشگاه اصفهان
20
۲۰ آبان ۱۴۰۰
خانم توکلی

حضور نائب رئیس انجمن شعبه اصفهان« جناب آقای دکتر علی بنائیان در نشست تخصصی مشترک دانشگاه بلنکاریا اندونزی و دانشکده الهیات و معارف اهل البیت (ع) دانشگاه اصفهان
حضور نائب رئیس انجمن« جناب آقای دکتر علی بنائیان در نشست تخصصی مشترک دانشگاه بلنکاریا اندونزی و دانشکده الهیات و معارف اهل البیت (ع) دانشگاه اصفهان

نشست تخصصی مشترک دانشگاه بلنکاریا اندونزی و دانشکده الهیات و معارف اهل البیت (ع) دانشگاه اصفهان روز یکشنبه ۲۸ شهریور به صورت برخط برگزار شد.
به گزارش وب سایت خبریuinews این نشست به دو زبان انگلیسی و عربی، با هماهنگی گروه علوم قران و حدیث دانشگاه اصفهان و با حضور رییس و معاونان و تنی چند از اعضای هیات علمی دانشگاه بلنکاریا کشور اندونزی و نیز دکتر بیدهندی رییس دانشکده الهیات، دکتر لطفی مدیر گروه علوم قران حدیث، دکتر علی بناییان و دکتر ستوده نیا مسئول بین المللی سازی دانشکده برگزار گردید.

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.