برگزاری نشست مشترک مجازی انجمن علمی مطالعات نهج البلاغه ایران و شعبه اصفهان

آخرین مقالات

تهران - دانشگاه پیام نور

info@nahjalbalaghah.ir

۰۲۱۲۳۳۲۲۷۷۵ داخلی ۲۷۷۵

۰۹۹۱۷۰۴۲۹۳۵

شنبه تا چهار شنبه 8 تا 12

برگزاری نشست مشترک مجازی انجمن علمی مطالعات نهج البلاغه ایران و شعبه اصفهان

💢برگزاری نشست مشترک مجازی انجمن علمی مطالعات نهج البلاغه ایران و شعبه اصفهان

پیرامون فعالیت های کارگروه آموزشی و پژوهشی انجمن.

باحضور آقای دکترسید علی علم الهدی، آقای دکتر نصرالله شاملی و آقای دکتر بنائیان و کارشناسان علمی و پژوهشی.

(مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۵)

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.