برگزاری موفقیت آمیز اولین دوره ی کارگاه های تخصصی انجمن علمی مطالعات نهج البلاغه ایران

آخرین مقالات

تهران - دانشگاه پیام نور

info@nahjalbalaghah.ir

۰۲۱۲۳۳۲۲۷۷۵ داخلی ۲۷۷۵

۰۹۹۱۷۰۴۲۹۳۵

شنبه تا چهار شنبه 8 تا 12

برگزاری موفقیت آمیز اولین دوره ی کارگاه های تخصصی  انجمن علمی مطالعات نهج البلاغه ایران

اولین دوره ی کارگاه های تخصصی انجمن علمی مطالعات نهج البلاغه ایران از تاریخ ۱۳ تیرماه لغایت ۱۱ آبان ماه سال ۱۳۹۸ با موضوعات:

کارگاه فهم متن نهج البلاغه – فهم مفردات و ترکیبات نهج البلاغه – استاد عبدالهادی مسعودی

کارگاه کتاب شناسی نهج البلاغه – آموزش نظری همراه با تمرین عملی و کارگاهی – دکتر احمد غلامعلی

کارگاه نقد و بررسی ترجمه های نهج البلاغه – دکتر محمد هانی ملازاده

کارگاه روش شناسی پژوهش – نگارش پروپوزال – دکتر فاطمه سعیدی

کارگاه روش شناسی پژوهش – نگارش پایان نامه – تحقیقات و سمینارهای دانشجویی – دکتر فاطمه سعیدی

کارگاه روش شناسی پژوهش – نگارش مقاله علمی پژوهشی – دکتر فاطمه سعیدی

کارگاه ارتباط نهج البلاغه با قرآن – استاد مجید معارف

کارگاه نسخه شناسی نهج البلاغه – استاد سید محمد مهدی جعفری

به حول قوه ی الهی با موفقیت برگزار گردید.

 

 

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.