برگزاری دومین وبینار بین‌المللی انجمن علمی مطالعات نهج البلاغه ایران- شعبه استان اصفهان

آخرین مقالات

تهران - دانشگاه پیام نور

info@nahjalbalaghah.ir

۰۲۱۲۳۳۲۲۷۷۵ داخلی ۲۷۷۵

۰۹۹۱۷۰۴۲۹۳۵

شنبه تا چهار شنبه 8 تا 12

برگزاری دومین وبینار بین‌المللی انجمن علمی مطالعات نهج البلاغه ایران- شعبه استان اصفهان

برگزاری دومین وبینار بین‌المللی انجمن علمی مطالعات نهج البلاغه ایران- شعبه استان اصفهان

دومین وبینار بین‌المللی با موضوع:
امام علی در اندیشه مسیحی، با تاکید بر نظرات جرج جرداق، بولس سلامه و سلیمان کتانی:

با حضور:
استاد الصباح محسن کاظم و انطونیوس حنانیا

مدیر نشست: دکتر علی بنائیان
مجری نشست: دکتر مهین عنافجه

در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۸ برگزار گردید

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.