برگزاری سومین جلسه هیئت مدیره انجمن علمی مطالعات نهج البلاغه در سال ۱۴۰۰

آخرین مقالات

تهران - دانشگاه پیام نور

info@nahjalbalaghah.ir

۰۲۱۲۳۳۲۲۷۷۵ داخلی ۲۷۷۵

۰۹۹۱۷۰۴۲۹۳۵

شنبه تا چهار شنبه 8 تا 12

برگزاری سومین جلسه هیئت مدیره انجمن علمی مطالعات نهج البلاغه در سال ۱۴۰۰
15
۲ شهریور ۱۴۰۰
خانم توکلی

برگزاری سومین جلسه هیئت مدیره انجمن علمی مطالعات نهج البلاغه در سال ۱۴۰۰

این جلسه با حضور دکتر سید علی علم الهدی نایب رئیس انجمن، دکتر فاطمه سعیدی دبیرانجمن، دکتر محمد هادی امین ناجی، دکتر محسن قاسم پور راوندی، دکتر محمود کریمی بناد کوکی زاده و حضور مجازی
دکتر فتحیه فتاحی زاده و دکتر محمود واعظی از اعضای هیئت مدیره انجمن، پیرامون انتشارات و شعب انجمن در تاریخ ۲۰ مرداد ماه برگزار گردید.

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.