برگزاری دومین جلسه “انجمن علمی مطالعات نهج البلاغه ایران” پیرامون ادامه ی تدوین دفترچه ی کارشناسی رشته علوم ومعارف نهج البلاغه در سال ۱۴۰۰

آخرین مقالات

تهران - دانشگاه پیام نور

info@nahjalbalaghah.ir

۰۲۱۲۳۳۲۲۷۷۵ داخلی ۲۷۷۵

۰۹۹۱۷۰۴۲۹۳۵

شنبه تا چهار شنبه 8 تا 12

برگزاری دومین جلسه “انجمن علمی مطالعات نهج البلاغه ایران” پیرامون ادامه ی تدوین دفترچه ی کارشناسی رشته علوم ومعارف نهج البلاغه در سال ۱۴۰۰
14
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
خانم توکلی

💢 برگزاری دومین جلسه “انجمن علمی مطالعات نهج البلاغه ایران” پیرامون ادامه ی تدوین دفترچه ی کارشناسی رشته علوم ومعارف نهج البلاغه در سال ۱۴۰۰

این جلسه با حضور دکتر سید علی علم الهدی نایب رئیس انجمن، دکتر محسن قاسم پور راوندی، دکتر فاطمه سعیدی دبیر انجمن، وهمچنین دکتر محمد هادی امین ناجی و دکتر محمد پارچه باف دولتی که به صورت مجازی در جلسه حضور داشتند در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ماه برگزار گردید.

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.