برگزاری جلسه ی تخصصی لیسانس نویسی با حضور اساتید مجرب در حوزه علوم و معارف نهج البلاغه در سال ۱۴۰۰

آخرین مقالات

تهران - دانشگاه پیام نور

info@nahjalbalaghah.ir

۰۲۱۲۳۳۲۲۷۷۵ داخلی ۲۷۷۵

۰۹۹۱۷۰۴۲۹۳۵

شنبه تا چهار شنبه 8 تا 12

برگزاری جلسه ی تخصصی لیسانس نویسی با حضور اساتید مجرب در حوزه علوم و معارف نهج البلاغه در سال ۱۴۰۰
18
۲۰ آبان ۱۴۰۰
خانم توکلی

💢 برگزاری جلسه ی تخصصی لیسانس نویسی با حضور اساتید مجرب در حوزه علوم و معارف نهج البلاغه در سال ۱۴۰۰

این جلسه با حضور دکتر سید علی علم الهدی، دکتر محمد هادی امین ناجی، دکتر محسن قاسم پور راوندی، دکتر محمد پارچه باف دولتی، دکتر سید محمدعلی مسعودی و کارشناسان علمی و پژوهشی انجمن علمی مطالعات نهج البلاغه ایران در تاریخ ۱۴۰۰/۷/۲۷ برگزار گردید.

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.