برگزاری جلسه نائب رئیس انجمن علمی مطالعات

آخرین مقالات

تهران - دانشگاه پیام نور

info@nahjalbalaghah.ir

۰۲۱۲۳۳۲۲۷۷۵ داخلی ۲۷۷۵

۰۹۹۱۷۰۴۲۹۳۵

شنبه تا چهار شنبه 8 تا 12

برگزاری جلسه نائب رئیس انجمن علمی مطالعات
19
۲۰ آبان ۱۴۰۰
خانم توکلی

💢 برگزاری جلسه نائب رئیس انجمن علمی مطالعات نهج البلاغه ایران، با نماینده بنیاد بین المللی نهج البلاغه و رئیس موسسه داده پردازی داده و فرهنگ، پیرامون طرح پیشنهادی موسسه مذکور جهت ایجاد بانک اطلاعاتی نهج البلاغه در سطح بین المللی.

(مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۱)

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.