برگزاری اولین وبینار بین المللی انجمن علمی مطالعات نهج البلاغه ایران- شعبه استان اصفهان

آخرین مقالات

تهران - دانشگاه پیام نور

info@nahjalbalaghah.ir

۰۲۱۲۳۳۲۲۷۷۵ داخلی ۲۷۷۵

۰۹۹۱۷۰۴۲۹۳۵

شنبه تا چهار شنبه 8 تا 12

برگزاری اولین وبینار بین المللی انجمن علمی مطالعات نهج البلاغه ایران- شعبه استان اصفهان

برگزاری اولین وبینار بین المللی انجمن علمی مطالعات نهج البلاغه ایران- شعبه استان اصفهان

اولین وبینار بین المللی انجمن با موضوع: زن از دیدگاه امیرالمومنین علی ع
سخنران: الشیخ حسین الخشن
مدیر نشست: دکترعلی بنائیان
مجری کارشناس نشست: دکتر مهین عنافجه
در تاریخ ۱۴۰۰/۵/۱۴ برگزار گردید.

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.