برگزاری اولین جلسه ی شورای علمی انتشارات انجمن علمی مطالعات نهج البلاغه ایران

آخرین مقالات

تهران - دانشگاه پیام نور

info@nahjalbalaghah.ir

۰۲۱۲۳۳۲۲۷۷۵ داخلی ۲۷۷۵

۰۹۹۱۷۰۴۲۹۳۵

شنبه تا چهار شنبه 8 تا 12

برگزاری اولین جلسه ی شورای علمی انتشارات انجمن علمی مطالعات نهج البلاغه ایران
17
۲۰ آبان ۱۴۰۰
خانم توکلی

💢 برگزاری اولین جلسه ی شورای علمی انتشارات انجمن علمی مطالعات نهج البلاغه ایران

این جلسه با حضور فیزیکی و آنلاین اعضای محترم علمی، دکتر مجید معارف، دکتر سید علی علم الهدی، دکتر محسن قاسم پور راوندی، دکتر علی خیاط، دکتر نصرالله شاملی، دکتر فتحیه فتاحی زاده، دکتر محمود کریمی بنادکوکی، و همچنین مدیر داخلی و مدیر محترم برنامه ریزی انجمن در تاریخ ۱۴۰۰/۸/۴ برگزار گردید.

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.