برگزاری اولین جلسه انجمن علمی مطالعات نهج البلاغه ایران پیرامون ادامه ی” تدوین دفترچه ی کارشناسی رشته علوم و معارف نهج البلاغه “در سال ۱۴۰۰

آخرین مقالات

تهران - دانشگاه پیام نور

info@nahjalbalaghah.ir

۰۲۱۲۳۳۲۲۷۷۵ داخلی ۲۷۷۵

۰۹۹۱۷۰۴۲۹۳۵

شنبه تا چهار شنبه 8 تا 12

برگزاری اولین جلسه انجمن علمی مطالعات نهج البلاغه ایران  پیرامون ادامه ی” تدوین دفترچه ی کارشناسی رشته علوم و معارف نهج البلاغه “در سال ۱۴۰۰
39
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
خانم توکلی

برگزاری اولین جلسه انجمن علمی مطالعات نهج البلاغه ایران پیرامون ادامه ی” تدوین دفترچه ی کارشناسی رشته علوم و معارف نهج البلاغه “در سال ۱۴۰۰

این جلسه با حضور دکتر سید علی علم الهدی نایب رییس انجمن، دکتر فاطمه سعیدی دبیرانجمن، دکتر محمد هادی امین ناجی، محسن قاسم پور راوندی، محمد پارچه باف دولتی انجمن در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ماه برگزار گردید.

 

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.