تجارب و راهبردهای بالینی مراقبت و سلامت معنوی در ایران و ژاپن

اولین نشست از سلسله وبینارهای همایش بین المللی تربیت و سلامت معنوی از منظر امام علی(ع)

با عنوان: تجارب و راهبردهای بالینی مراقبت و سلامت معنوی در ایران و ژاپن.

با حضور دکتر کنتا کاسایی، دکتر سید روح الله موسوی زاده، دکتر مهدی احمدی فرازی. به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.
برای ثبت نام به لینک ثبت نام درج شده در پوستر مراجعه شود.