برگزاری نشست مشترک مجازی انجمن علمی مطالعات نهج البلاغه ایران و شعبه اصفهان

💢برگزاری نشست مشترک مجازی انجمن علمی مطالعات نهج البلاغه ایران و شعبه اصفهان

پیرامون فعالیت های کارگروه آموزشی و پژوهشی انجمن.

باحضور آقای دکترسید علی علم الهدی، آقای دکتر نصرالله شاملی و آقای دکتر بنائیان و کارشناسان علمی و پژوهشی.

(مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۵)