برگزاری جلسه تخصصی لیسانس نویسی در حوزه علوم و معارف نهج البلاغه

💢 برگزاری جلسه تخصصی لیسانس نویسی در حوزه علوم و معارف نهج البلاغه
باحضور دکتر سید علی علم الهدی، دکتر محسن قاسم پور راوندی و کارشناسان علمی و پژوهشی، طرح اولیه پروپوزال مورد بررسی قرار گرفت.

( مورخ ۱۴۰۰/۹/۳)