جلسه هم افزائی

💢 برگزاری جلسه هم افزائی

موضوع :  ارتباط با طرحهای پژوهشی آینده انجمن با حضور رئیس محترم انجمن علمی مطالعات نهج البلاغه ایران، آیت الله سید جمال الدین دین پرور، دکتر سید علی علم الهدی و کارشناسان علمی وپژوهشی

(مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۰)