گزاری چهارمین نشست شورای همایش بین المللی « سلامت و تربیت معنوی از منظر امیرالمومنین علیه السلام »

برگزاری چهارمین نشست شورای همایش بین المللی « سلامت و تربیت معنوی از منظر امیرالمومنین علیه السلام » با حضور رئیس و دبیران محترم همایش

✅مورخ: ۱۴۰۰/۹/۳
✅ دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان