برگزاری سومین نشست شورای همایش بین المللی

“برگزاری سومین نشست شورای همایش بین المللی “

تربیت و سلامت معنوی از منظر امیرالمؤمنین علیه السلام” با حضور رئیس و نائب رئیس انجمن علمی مطالعات نهج البلاغه و نمایندگانی از دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی و گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه اصفهان
✅ مورخ: ۱۴۰۰/۸/۲۹
✅ بصورت مجازی