برگزاری جلسه نائب رئیس انجمن علمی مطالعات

💢 برگزاری جلسه نائب رئیس انجمن علمی مطالعات نهج البلاغه ایران، با نماینده بنیاد بین المللی نهج البلاغه و رئیس موسسه داده پردازی داده و فرهنگ، پیرامون طرح پیشنهادی موسسه مذکور جهت ایجاد بانک اطلاعاتی نهج البلاغه در سطح بین المللی.

(مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۱)