وبینار شهروند مسئول

برگزاری وبینار شهروند مسئول از نگاه حضرت علی (ع) در تاریخ ۱۴۰۰/۲/۱۴ از سوی شعبه اصفهان انجمن علمی مطالعات نهج البلاغه ایران برگزار گردید.