برگزاری هفتمین جلسه هیئت مدیره انجمن علمی مطالعات نهج البلاغه ایران

هفتمین جلسه هیئت مدیره انجمن علمی مطالعات نهج البلاغه ایران در ساعت ۸ صبح روز ۶/۶/۱۳۹۸ در محل ساختمان انجمن های علمی وزارت علوم واقع در خیابان کریم خان زند تشکیل شد.

در این جلسه که با حضور اعضای محترم هیئت مدیره انجمن:

آیت الله سید جمال الدین دین پرور، دکتر سید علی علم الهدی، دکتر محمود کریمی بناد کوکی ، دکتر محمود واعظی، دکتر فتحیه فتاحی زاده ،دکترمحمد پارچه باف دولتی ، دکتر فاطمه سعیدی، دکتر محسن قاسم پور راوندی، دکتر محمد هادی امین ناجی، دکتر بخشعلی قنبری برگزار شد آیین نامه شعب استانی انجمن مورد تصویب اعضای حاضر قرار گرفت.