اولین جلسه ی حضوری کارگروه تهیه دفترچه رشته علوم و معارف نهج البلاغه در مقطع کارشناسی در سال ۱۳۹۹

آخرین مقالات

تهران - دانشگاه پیام نور

info@nahjalbalaghah.ir

۰۲۱۲۳۳۲۲۷۷۵ داخلی ۲۷۷۵

۰۹۹۱۷۰۴۲۹۳۵

شنبه تا چهار شنبه 8 تا 12

اولین جلسه ی حضوری کارگروه تهیه دفترچه رشته علوم و معارف نهج البلاغه در مقطع کارشناسی در سال ۱۳۹۹
36
۱۳ شهریور ۱۳۹۹
خانم توکلی

اولین جلسه ی حضوری کارگروه تهیه دفترچه رشته علوم و معارف نهج البلاغه در مقطع کارشناسی در سال ۱۳۹۹

در پی جلسات متعدد مجازی برای بررسی و تهیه ی سرفصل ها و منابع “مقطع کارشناسی رشته ی علوم و معارف نهج البلاغه”، روز یکشنبه مورخ ۳۰ خرداد ماه، اولین جلسه ی علمی با حضور نائب رئیس و دبیر انجمن علمی مطالعات نهج البلاغه ایران برای هدف گذاری و تصمیمات آتی کارگروه علمی برگزار گردید.

لیسانس نویسی رشته علوم و معارف نهج البلاغه

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.